top of page

Renáta Sádovská 
Od 10.8.2023 do 27.9.2023

Výstavná sála v Mestskom kultúrnom centre

výstava obrazov tvorených enkaustikou a keramických diel a dielok výtvarníčky z obce Maňa

plagát vystava-sadovska.jpg
3166970528060409_20200301_123057.jpg
3166969964524985_Renata Sadovska keramika1.jpg
3166972110209308_20190214_110336-1.jpg
3166972338637030_20190214_110336-1.jpg
3166972182310650_20190214_110336-1.jpg
3166972452530409_20190214_110336-1.jpg
3167044386401532_20180123_144701-1.jpg
3167043254586148_20180123_144822-1.jpg
3166972338637030_20190214_110336-1.jpg
Aktuálna výstava : Tours
Aktuálna výstava : Portfolio
bottom of page