top of page

Vitajte
ZPOZ Žiar nad Hronom

Obradný stôl-2.jpg

TVÁR ZPOZu ČLOVEK – ČLOVEKU
V ŽIARI NAD HRONOM

Naša činnosť

Aktivity prostredníctvom ZPOZu (Zboru pre občianske záležitosti) obsiahnu život človeka od narodenia pri vítaní do života, cez okamihy zakladania novej rodiny, významné výročia, udalosti, pamätné dni, až po okamih poslednej rozlúčky.
Je to celý komplex dôstojného a úcty plného vzťahu k človeku ako jednotlivcovi, ale i ako súčasti menšieho alebo väčšieho spoločenského celku.

Občianske sobáše

Svadobný deň patrí medzi tie najdôležitejšie a najkrajšie životné chvíle. Chvíle, keď muž a žena v mene vzájomného manželského sľubu oznámia pred svetom: „Chcem byť len s tebou. Patrím ti všetkým, čo je vo mne - dobrým i zlým, šťastným i bolestným, smiechom i slzami. Prijmi ma aj s mojimi chybami, tak ako ja prijímam teba. Na celý život!"

Just Married

Občianske pohreby

Smrť  človeka  je  veľmi  citlivou témou,  zvlášť,  keď  sa  nás  bytostne  dotýka. Posledná rozlúčka predstavuje to posledné, čo človeku  môžeme  odovzdať. Je  to  vyjadrenie  myšlienok

Svíčky

Rodinné slávnosti

 • vítanie  dieťaťa  do  života

 • životné  jubileá

 • jubilejné  sobáše

 • prijatie novomanželov  po  cirkevnom  sobáši

Křest

Spoločenské slávnosti

 •  rozlúčka  s materskou-školou – Sľub priateľstva predškolákov

 • rozlúčka so základnou  školou

 • prijatie  maturantov - rozlúčka so strednou  školou

 • slávnosť  ku  Dňu  matiek

 • slávnosť výročia spoločenskej org.

 • poďakovanie  darcom  krvi

 • slávnosť  ku  Dňu  učiteľov

 • ocenenie športovcov-reprezentantov mesta

 • podujatie pre Klub dôchodcov a Domov  dôchodcov

 • podujatie pre seniorov - Mesiac úcty k starším

 • iné podujatia podľa potrieb mesta, občanov a spoločenských organizácií

Image by Samuel Pereira

Spomienkové slávnosti

 • na významnú osobnosť kultúrno-spoločenského života

 • k  výročiu  SNP

 • k oslobodeniu mesta, ku Dňu víťazstva nad fašizmom

 • pietna  spomienka  pri  príležitosti Pamiatky zosnulých - rozhlasová relácia

 • iné  slávnosti 

fialové květy

Slávnosti samospráv

 • ocenenie  významných osobností  mesta

 • udelenie čestného občianstva

 • prijatie významnej delegácie - osobnosti na pôde mesta

 •  uzatvorenie  družobnej  /partnerskej/ zmluvy  na pôde  mesta

 •  iné  podujatia  mesta

OS9.jpg

Obradné miesta

mesto Žiar nad Hronom

parte.jpg
obrsa.jpg
nadvorie.jpg
IMG_20200731_142416_edited.jpg

Obradná sieň

Budova MsKC, SNP 119

Biskupská sála v kaštieli

Kaštieľ, SNP

Nádvorie kaštieľa

Kaštieľ, SNP

Park

Svadobný altánok, Park Š.Moysesa

Týmová práce

Členova tímu ZPOZ

Na činnosti ZPOZu okrem primátora mesta Mgr. Petra Antala a odborných pracovníkov pre ZPOZ- Silvie Hlôškovej a Mgr. Jely Šulekovej sa podieľajú aj určení poslanci MsZ.

small_small_sisi_edited.jpg

Silvia Hlôšková

pracovníčka ZPOZ

č.t.0907 805 025
mail.: hloskovamskc@gmail.com

IMG_20220505_142544.jpg

Mgr. Jela Šuleková

pracovníčka ZPOZ

č.t.0903 149 578
mail.: jelasulekova@gmail.com

Určení poslanci MsZ na činnosť ZPOZU

volebné obdobie (2022-2026)

p_antal.jpg

Primátor mesta

Mgr. Peter Antal

Ostatní členovia tímu  ZPOZ

dada_edited_edited.jpg

Darina Šályová

matrikárka

facebook_1643106255795_6891687141108831218.jpg

Mgr. Elena Rozenbergová

matrikárka

facebook_1643106381050_6891687666464996310_edited.jpg

Ján Šlajferčík

hud. produkcia

ZPOZ spolupracuje s MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ Z.S.Parákovej, s krúžkami ZUČ, s CVČ.
Kvetinovú výzdobu zabezpečuje Kvetinárstvo Orchidea. 
Výroba upomienkových predmetov z drôtu - Blažena Kriváková. Dekoratívna výzdoba, zápisy v Pamätnej knihe Andrea Pribilincová

"... A v  tom  večnom  kolobehu života

    vždy  budú  dávať  istotu slová:

 "Mám  ťa  rád,  mám  ťa  rada.."

Vyslovuje  ich  dieťa  rodičom,  rodič  deťom, muž  žene,  žena  mužovi,

priateľ  priateľovi -majú význam v každom veku a je dobre, že na tieto slová nezabúdame...

Image by Jessica Rockowitz
bottom of page