top of page
Weding Photoshoot

Občianske sobáše

Myslíte si, že "civilné" sobáše sú bez fantázie, neosobné, chýba im duša a trvajú pár minút? V našom meste to určite neplatí. Máte možnosť vybrať si, či sa váš rozprávkový sobášny obrad uskutoční pod holým nebom (Park Š. Moysesa, nádvorie renesančno-barokového kaštieľa), v originálnej kruhovej obradnej sieni v MsKC, alebo v Biskupskej sále v renesančno-barokovom kaštieli. Scenár sobášneho obradu má svoju dynamiku, vy si volíte, či sa spolu s hudbou zladí do moderného, klasického, ľudového alebo country štýlu.
A to nie je všetko. Vieme vám zaručiť, že sobášny príhovor, ktorý zaznie na vašom obrade, bude mať myšlienku, bude mať hĺbku, bude o vás dvoch - o snúbencoch.
Dokážeme improvizovať, dokážeme sa prispôsobovať vašim prianiam, pretože sme tím ľudí, ktorý stále hľadá niečo, čo tu ešte nebolo, čo prekvapí, zaujme, osloví.
Tešíme sa na stretnutie s vami.

Sobáše: Služby

SOBÁŠE V INTERIÉRI

Obradná sieň alebo Biskupská sála

Skôr ako snúbenci povedia ÁNO spoločnej budúcnosti, treba pripraviť svadobný deň do najmenších detailov. Jeho súčasťou je aj sobášny obrad. Niekto dá prednosť obradu cirkevnému, iný občianskemu. V prípade, že ste sa rozhodli pre občiansky obrad uzavretia manželstva v Obradnej sieni Mesta Žiar nad Hronom v MsKC, alebo v Biskupskej sále v renesančno-barokovom kaštieli, nasledujúce informácie sú určené práve vám.

OS4.jpg

OBRADNÁ SIEŇ V MESTSKOM KULTÚRNOM CENTRE:

Ako jediná na Slovensku má kruhový tvar - úžasná symbolika, čo sa týka sobášov. Veď aj obrúčky majú tvar kruhu, kruh ako taký je symbolom nekonečna, jednoty, sily, nepretržitého kolobehu života. V interiéri siene je vynikajúca akustika, moderná, štýlová výzdoba – jej autorkou je...

obrsa.jpg

BISKUPSKÁ SÁLA V RENESANČNO-BAROKOVOM KAŠTIELI:

Ukrýva v sebe kus slovenskej histórie, práve v tejto reprezentačnej sále kedysi  biskup Štefan Moyses - prvý predseda Matice slovenskej, prijímal dôležité návštevy – cisára Františka Jozefa 1., prvého prezidenta ČSR T.G.Masaryka, portugalské kniežatá, francúzskych biskupov. Je zariadená replikami historického nábytku, jej súčasťou je 50 ks tapacírovaných stoličiek, podlaha je autentická, pôvodná, s intarzovaným dreveným obložením. V minulosti po nej kráčali samotní biskupi, v súčasnosti po nej do manželstva môže vykročiť ženích s nevestou.

Sobáše: Produkty

SOBÁŠE V EXTERIÉRI

PARK ŠTEFANA MOYSESA alebo
NÁDVORIE RENESANČNO-BAROKOVÉHO KAŠTIEĽA

Žiadostí na vykonanie občianskeho obradu uzavretia manželstva mimo úradne určenej miestnosti na Slovensku neustále pribúda. Mesto Žiar nad Hronom organizuje pre snúbencov po obsahovej stránke vysoko kvalitné občianske sobáše, v ktorých sa veľká pozornosť kladie na výber hudby, prípravu osobného príhovoru, výber poézie, sprievodného slova. Často však u snúbencov rozhoduje miesto konania sobáša a preto sa rozhodnú pre alternatívu pod holým nebom. V meste Žiar nad Hronom poskytujeme  snúbencom reprezentatívne exteriérové priestory na umocnenie významného okamihu v ich živote.

193589811_4242538362456987_7373190098841243332_n.jpg

PARK ŠTEFANA MOYSESA

V parku rastú stáročné lipy, ktoré sú podľa gréckej a rímskej mytológie stromom zamilovaných.

nadvorie.jpg

NÁDVORIE RENESANČNO-BAROKOVÉHO KAŠTIEĽA

Obrad sa vykonáva pod rozložitým platanom, ktorý je dominantou nádvoria, ponúka tieň v rozpálených letných mesiacoch. Platan kedysi býval ochranným stromom kráľov. Ľudia ho považovali za strom šťastia, predstavoval pre nich rovnováhu protikladov, ale aj symbol nového života, úsmevu, stability.

Sobáše: Produkty
nad.jpg

V prípade, že sa rozhodnete pre sobáš v exteriéri, sobášny obrad vám pripravíme doslova „na kľúč". Čo od toho môžete očakávať?


 • Výzdobu miesta konania obradu.

 • Profesionálne ozvučenie obradového miesta.

 • Vítanie a usádzanie hostí.

 • Scenár sobášneho obradu, zahŕňajúci v sebe individuálne požiadavky snúbencov.

 • Poskytnutie nápadov a možností na zatraktívnenie obradu, ktoré sú jedinečné a originálne v rámci Slovenska.

Sobáše: O mně

Cenník

občiansky sobáš

Sobáše: Seznam

Cenník občianskeho obradu uzavretia manželstva mimo úradne určenej miestnosti:

 • 300 € - v prípade, že aspoň jeden zo snúbencov má trvalé bydlisko v Žiari nad Hronom.

 • 333 € - pre ostatných snúbencov.


Poplatok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho

obradu v exteriérových priestoroch v sebe zahŕňa:

 • Dopravu profesionálnej zvukovej aparatúry a jej následnú inštaláciu a demontáž po obrade.

 • Prípravu obradového miesta:

 • 50 ks drevené stoličky na sedenie

 • červený 10 m dlhý behúň pre snúbencov

 • honosná, elegantná slávobrána pred dreveným altánkom v Parku Š.Moysesa

 • 2 ks nadrozmerné ruže pri vstupe na obradové miesto v Parku Š.Moysesa

 • biely baldachýn na nádvorí kaštieľa, prevesený cez konáre platana

 • obradný stôl prekrytý ťažším, nariaseným bielym obrusom, ktorý odoláva náporom vetra

 • kvetinová výzdoba na obradný stôl a prípravný stolík

 • kvetinové gule na krajných stoličkách

 • biele vejáre a slnečníky pre hostí v letnom období

 • štátny znak na viditeľnom mieste

 • Obrad uzavretia manželstva je dôležitý právny akt a musia byť dodržané všetky náležitostí, ktoré vyžaduje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a zákon č. 63/1993 Z.z. v znení zákona NR SR č. 240/1994 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní. Miesto na uzavretie manželstva musí byť zárukou zachovania dôstojnosti a slávnostného charakteru obradu, neohrozuje život alebo zdravie snúbencov ako aj zástupcov mesta Žiar nad Hronom alebo majetok mesta Žiar nad Hronom.

 • Občianske obrady uzavretia manželstva v exteriérových priestoroch mesta Žiar nad Hronom sa vykonávajú v časovom rozpätí apríl - september vzhľadom na poveternostné podmienky v jesennom a zimnom období (mráz, sneh...). V prípade konania občianskeho obradu uzavretia manželstva v exteriérových priestoroch mesta Žiar nad Hronom sa ďalší občiansky sobáš v Obradnej sieni v MsKC alebo v Biskupskej sále uskutoční najskôr 3 hodiny po alebo pred sobášnym obradom v exteriéri (demontáž zvukovej aparatúry, sobášneho inventáru, presun osôb vykonávajúcich sobášny obrad...). 

 • Ak ste sa rozhodli pre túto alternatívu sobáša, doporučujeme rezervovať si termín s dostatočným, niekoľkomesačným časovým predstihom.

Cenník za krátkodobý prenájom Biskupskej sály s príslušenstvom:

 • 110 € (sobáš pre snúbencov, z ktorých aspoň jeden má trvalý pobyt v Žiari nad Hronom a v obciach, patriacich do pôsobnosti Matričného úradu v Žiari nad Hronom.

 • 160 € (sobáš pre snúbencov bez trvalého pobytu v Žiari nad Hronom.

Postup pri vybavovaní občianskeho obradu uzavretia manželstva:


1. Návšteva Matričného úradu ( sídli v budove Mestského úradu na prízemí).
- Obaja snúbenci sa preukážu občianskym preukazom a rodným listom.
- Vyplnenie žiadosti o uzavretí manželstva.
- Dohodnutie termínu obradu.
- V prípade záujmu pracovníčky Matričného úradu poskytnú snúbencom
kontakt na pracovníčku MsKC, ktorá pripravuje obrady po obsahovej stránke (Silvia Hlôšková-kontakt: 0907805025, Mgr.Jela Šuleková-kontakt: 0903149578) .

2. Stretnutie s odbornou pracovníčkou pre ZPOZ (kancelária v prístavbe MsKC
oproti Prioru, v budove sa nachádza aj Mestská knižnica M. Chrásteka).
- Mesto Žiar nad Hronom a MsKC považuje za dôležitú prioritu vychádzať
občanom v ústrety. Týka sa to aj občianskych obradov a v tomto prípade
občianskeho sobáša. Snúbenci majú svoju predstavu, svoje názory a nápady, ako by mal občiansky sobáš prebiehať. Úloha odbornej pracovníčky pre ZPOZ, ktorá zabezpečuje občianske sobáše po obsahovej stránke spočíva v tom, aby sa čo najviac priblížila ich vkusu, individuálne pristupovala k ich požiadavkám.
Predstaví snúbencom ponuku, z ktorej si vyberajú:
hudbu,
spôsob príchodu do Obradnej siene/Biskupskej sály na úvod obradu
(snúbenci prichádzajú spolu, alebo snúbenci prichádzajú s rodičmi -
nevestu privádza otec, prípadne brat, krstný otec... ),
možnosti na zatraktívnenie sobáša.
- Osobné stretnutie so snúbencami má svoje opodstatnenie aj vzhľadom
k tvorbe samotného sobášneho príhovoru, ktorý môže byť osobnejší,
adresnejší. ZPOZ v našom meste je v rámci Slovenska známy svojimi
autorskými príhovormi a poéziou. V Žiari nad Hronom sa príhovory píšu
doslova snúbencom „na telo".

Občiansky obrad uzavretia manželstva - scenár:
1. Pred vstupnými dverami Obradnej siene/Biskupskej sály pracovníčka pre ZPOZ víta hostí, vyzýva snúbencov so svedkami prejsť do prípravnej miestnosti ( miestnosť
so zrkadlami, aby sa nevesta mohla upraviť...).
2. Pracovníčka Matriky snúbencom a svedkom v prípravnej miestnosti poskytne
informácie o celom priebehu sobášneho obradu.
3. Usádzanie hostí v Obradnej sieni/Biskupskej sále.
4. Upozornenie hostí, aby si vypli mobilné telefóny.
5. Sobášny obrad.
6. Gratulácie hostí po sobášnom obrade v Obradnej sieni/Biskupskej sále.

Upozornenie:
Niekedy sa stáva, že si svedkovia na občiansky obrad uzatvorenia manželstva zabudnú priniesť občianske preukazy, alebo ženích zabudne na snubné prstene. Veríme, že sa to nestane aj vám.

Sobáše: Text
bottom of page