top of page
Just Married

Spoločenské slávnosti

  •  rozlúčka  s materskou, alebo základnou  školou

  • prijatie  maturantov - rozlúčka so strednou  školou

  • slávnosť  ku  Dňu  matiek

  • slávnosť   výročia  spoločenskej  organizácie 

  • poďakovanie  darcom  krvi

  • slávnosť  ku  Dňu  učiteľov

  • ocenenie športovcov-reprezentantov mesta

  • podujatie  pre  seniorov  /Mesiac  úcty  k  starším/

  • iné  podujatia podľa  potrieb  mesta, občanov a spoločenských  organizácií

bottom of page