top of page
Image by Aditya Romansa

Uvítanie detí do života

Po  príchode  dieťatka  sa  láska  muža  a  ženy  znásobí.

Dieťa  je  ďalším  putom  medzi  nimi,

rozšírením  ich  osobností,

zmesou  toho,  čo  na  sebe  najviac   milujú,

najväčšmi  potrebujú, 

čo  ich   vie  najviac  rozosmiať.

Je  to  nádherný  pocit.


Pocit, ktorý  si  priam  pýta,  aby  sme  ho  oslávili, aby  sme ukázali blízkym, priateľom, známym  radosť z toho, že  rodinka sa rozrástla o ďalšieho jej člena. Síce drobunkého, ale zato prinášajúceho kopec ľudského šťastia. A na ten kopec sa zmestí veľa ľudí, aby s rodičmi prežívali  ich nadšenie z nového potomka.

My vám ponúkame možnosť prežívať toto nadšenie v Obradnej sieni Mesta Žiar nad Hronom.

Pozývame vás na slávnostný obrad – Uvítanie dieťatka do života  a do  veľkej rodiny nášho mesta, ktorého sa môžete zúčastniť aj v prípade, že vaše dieťatko bolo, alebo bude pokrstené. Vtedy sa dokonca krstní rodičia dieťatka môžu spolu s rodičmi podpísať do Pamätnej knihy mesta.


Tejto  slávnosti sa môžete  zúčastniť, ak:

- vaše dieťatko má trvalý pobyt v Žiari  nad  Hronom,

- svoju účasť potvrdíte zaslaním návratky. 

  Návratka je súčasťou ponukového listu, ktorý  je posielaný  na adresu matky

  dieťatka v prípade, že dieťatko má v Žiari nad Hronom trvalý pobyt. 

  Ak  sa  stane,  že  do  3 mesiacov po narodení vášho dieťatka, ktoré má trvalý

  pobyt v Žiari nad Hronom,  vám nebude doručený Ponukový list na uvítanie,  kontaktujte  odbornú pracovníčku pre ZPOZ:

bottom of page